Mit links 1 sprawdzian do rozdziału 1

do klasy 7 składa się z pięciu rozdziałów: Hallo!, Taschengeld, Schule, Meine Welt i Familie, które wprowadzają i pozwalają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej.Każdy rozdział dzieli się na sześć lekcji, w których uczeń znajdzie nowy materiał oraz stałe elementy. listopada 08, 2011 Magnet 3 sprawdzian 1 Imię i nazwisko 1. Wersja A_B do rozdziału 1. Składa się z 2 tomów rocznych umożliwiających pracę z grupami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin ty…


Czytaj więcej