Testy online past simple

testy online past simple.pdf

Sean did not work.Past Simple - zastosowanie - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego. Test rozwiązano 161787 razy. Poziom: Pre-intermediate. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple. Wybierz ćwiczenie: Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie. Wpisz czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie czasu past simple bądź past continuous. Zapraszamy także do zapoznania się z opisem budowy i użycia czasu Past Simple. Sprawdź swoją znajomość czasu Past Simple w ćwiczeniach online. Poziom: Beginner.Test rozwiązano 27741 razy. Testy i ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Past Simple w języku angielskim.Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie..Komentarze

Brak komentarzy.