Kartkówka wos unia europejska
Test (1) Test o Unii Europejskiej Test przeznaczony dla uczniów gimnazjum.W roku 2003 Unię Europejską tworzło: 13 państw, 14 państw, 15 państw, 16 państw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała : a) 9 maja 1950 roku b) 25 marca 1950 roku c) 23 lipca 1952 roku d) 8 kwietnia 1951 roku 3.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. - Test z WOSu.Która z poniżej wymienionych organizacji ma w statucie następujące zadania: - przestrzeganie praw i wolności człowieka - stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego - przeciwdziałanie wszelkim aktom agresji - krzewienie przyjaznych stosunków między państwami i narodami a) NATO b) ONZ c) UE 2.Wiedza o Społeczeństwie - ciekawy przedmiot. Test: unia europejska 5 WOS.wos. UE w skrócie, instytucje i organy, kraje, symbole, historia, fakty i dane liczbowe. Siedziba Unii Europejskiej znajduje się w: Paryżu Warszawie Brukseli Berlinie. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Są rzeczy, które też możesz otagować Sprawdzian z wosu 3 gimnazjum unia europejska? Wymień kryteria, jakie muszą spełniać państwa chcące przystąpić do Unii Europejskiej?Państwa Unii Europejskiej. Polska droga do NATO i Unii Europejskiej. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz lokalnych w państwie, w którym obywatel jest .WOS-kl.III gim • Dokumenty • pliki użytkownika michalmo przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Mapa konturowa Europy.gif, Żelazna kurtyna.pngWyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.

Test składa się z 22 pytań.

Informacje o UE. Kartkówka / Idziemy na wybory cz.1;Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Unia Europejska-Kraje członkowskie ? Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii .KLASA 1: HISTORIA i WOS. W trakcie jej funkcjonowania dochodziło do tzw. rozszerzeń, czyli przyjmowania kolejnych państw członkowskich. Wymień Ojców Europy. Jakie państwo UE leży nad Oceanem Atlantyckim i można o nim powiedzieć, że „sąsiaduje" z .NATO, ONZ, Unia Europejska. Przeglądaj testy Zaloguj się / Załóż konto Testy z działu: WOS Wszystkie testy i quizy Pobierz jako PDFSprawdzian z wosu 3 gimnazjum unia europejska to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl. Test składa się z 25 pytań. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu. Podaj, z jakiego kraju pochodził każdy z nich. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Test Integracja europejska, podrozdział podręcznika Wczoraj i Dziś dla Klasa VI. Czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, B.

Czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu państwa, w którym aktualnie przebywa i jest zameldowany, C.

Dzień Europy obchodzony jest w dniu: a) 9 maja b) 22 maja c) 5 maja 4. Ilu ramienne są gwiazdy na fladze UE?Plik wos Unia Europejska kartkówka 31.05.2011.docx na koncie użytkownika ewunia13410029 • folder WOS • Data dodania: 30 maj 2011. Unia Europejska | Wos na sto procent: Przygotowania maturalne - tradycyjnie; Przygotowania maturalne Unie Europejska to efekt realizowanej na przestrzeni kilkudziesięciu lat idei .Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Slajdy te można również na własną odpowiedzialność modyfikować.- jest odrębna od Unii Europejskiej złożonej z 27 państw (jednak żadne państwo nie zostało członkiem Unii, jeśli wcześniej nie należało do Rady Europy) - ma siedzibę w Strasburgu, w północno-wschodniej Francji - państwo kandydujące do członkostwa: Białoruś (12.03.1993) Cele Rady Europy- Również Unia Europejska ma swój wkład w europejski system ochrony praw człowieka (Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych, która wejdzie w życie wraz z Traktatem Lizbońskim) Afrykański system ochrony praw człowieka. Menu: Strona Główna; LICEUM; Historia; WOS; Podręczniki; Materiały ; Zadania ; MaturaOficjalny portal Unii Europejskiej.

- Afrykańska karta praw człowieka i ludów z 1981 r.Proszę pomóżcie ! Test: Unia Europejska 2 WOS.

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia. Ile gwiazd istnieje na fladze Unii Europejskiej: a) 10 b) 12 c) 15 d) 25 21. :) Test maturalny z WOSu. Unia powstała 1 listopada 1993 roku - na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako.Podkreśl trzy prawa, które posiada obywatel Unii Europejskiej. Test: Unia Europejska 4 WOS. Załóż własny blog!Przyporządkuj za pomocą strzałek nazwy instytucji UE do ich charakterystyki: ./2,5 pkt. Komisja Europejska Tworzy ją 27 komisarzy, którzy reprezentują interesy całej UE, a nie poszczególnych państw Parlament Europejski Najwyższy organ sadowniczy UE, zajmuje się rozstrzyganiem sporów miedzy państwami Rada Europejska Mieści się w .a) Parlamentu Europejskiego b) Trybunału Obrachunkowego c) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 20. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej: a) 1 maja 2004 r. b) 2 maja 2003 r. c) 3 maja 2005 r. Z ilu państw członkowskich składa się Unia Europejska? Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie. Historia Unii Europejskiej 1. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl. Kartkówki i Sprawdziany (11331) Matura (3917) Unia Europejska-Kraje członkowskie ? Ciekawi świata" ( autor M.Batorski) (numer dopuszczenia MEN 469/2012). Obszary działalności UE. Test: Integracja Europejska; Unia Europejska WOS. Informacje na temat rolnictwa, przedsiębiorstw, kultury, zdrowia itp.Oferta wydawnicza GWO: podręczniki szkolne, multimedia, e-booki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, książki pomocnicze, poradniki dla nauczyciela, pomoce .Europa: Kraje - Testy geograficzne: Seterra jest darmowym quizem geograficznym, który uczy Cię krajów, miast i innych obiektów geograficznych z całego świata.Unia Europejska: Kraje - Testy geograficzne: Seterra jest darmowym quizem geograficznym, który uczy Cię krajów, miast i innych obiektów geograficznych z całego świata.Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Podstawą prawną członkostwa Polski jest tzw. traktat akcesyjny, jaki prezydent A. Kwaśniewski podpisał 16 kwietnia 2003 r. w Atenach - traktat ten był następnie ratyfikowany we wszystkich państwach członkowskich.Unia Europejska liczy obecnie 28 członków - liczba ta kształtowała się jednak przez długie lata rozwoju EWWiS, Wspólnot Europejskich a następnie samej Unii. ROZKŁAD TEMATÓW Z WOS "Wiedza o społeczeństwie. podpisanie układu Europejskiego - stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej, układ wszedł w życie w 1994 r.; handlowa część układu weszła w życie 1.03.1992 r .Polska w Unii Europejskiej - Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt