Test angielski going to
Użyj odpowiedniego czasu. Poziom: Pre-intermediate. Język angielski - test: Wstaw podany w nawiasie czasownik, używając czasu future simple bądź konstrukcji going to.Future Simple - zastosowanie - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego. > Double-click on words you don't understand.Po przerobieniu lekcji wyjaśnienie konstrukcji be going to warto zrobić kilka ćwiczeń i sprawdzić ile się zapamiętało. Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Użycie jej jest bardzo proste. Użycie jej jest bardzo proste. Po kliknięciu w znak zapytania pojawi się poprawna odpowiedź.Język angielski: czasy teraźniejsze (present simple i continuous) i going to wyrażające czynności przyszłe, ćwiczenia online, budowa i zastosowanie w pdf do wydrukuThese tests will help you to learn, review, and refresh your knowledge about English Future Tense - Will vs Be going to in English. Ponższe ćwiczenie - tłumaczenia zdań. Test rozwiązano 48983 razy. Sprawdź swój poziom, rozwiązując test składający się z 40 pytań. Podmiot + czasownik być (Be) + going to + czasownik w bezokoliczniku (czyli formie podstawowej).Going to a restaurant. )Istnieje w języku angielskim taka konstrukcja "going to" znaczy to nie mniej, ni więcej jak "zamierzam coś zrobić". Do wyboru masz 3 odpowiedzi, z czego tylko 1 jest poprawna. Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, pomiń je.Category: English tenses Future simple, present continuous or going to?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt